Nederlands Engels Duits
HelenawerfWatersport

Het “onderhoud” van en reparatie aan uw plezierjacht vraagt soms nogal gespecialiseerde kennis.
Voornamelijk indien zich problemen aan de voorstuwingsinstallatie voordoen, problemen met elektriciteit of uw scheepsverwarming. Als erkend servicepunt en inbouwstation verzorgen wij: